Välkommen till Örkelljunga Kommunportal 24

För att kunna erbjuda dig en bättre kommunal service har vi öppnat Örkelljunga Kommunportal 24. Här får du möjlighet att kommunicera direkt med oss när det passar dig bäst. Vi har öppet dygnet runt.


Anonym eller identifierad

Du kan utföra en del tjänster anonymt, det vill säga utan att behöva logga in med din e-legitimation. Du kanske vill göra en felanmälan eller skicka synpunkter från en dator där du inte har tillgång till din e-legitimation.

När du konsumerar e-tjänster som identifierad, det vill säga du har loggat in med din e-legitimation, vet vi med säkerhet att du är avsändaren. Detta är det säkraste sättet kommunicera med oss. De flesta e-tjänster kräver att du legitimerar dig, vilket inte bara underlättar själva dialogen utan också borgar för att ingen annan person kan utföra tjänster i ditt namn. Du får dessutom tillgång till en rad funktioner som underlättar kommunikationen med oss.

Registrera dig

Välkommen att registrera dig på Örkelljunga Kommunportal 24. Detta gör du genom att logga in med din e-legitimation.